Cardiff

Cardiff

The focus for World Mental Health Day this year is Suicide Prevention and  PAPYRUS – Prevention of Young Suicide will be marking this day with a HOPEWALK in Cardiff.

Date: Thursday 10th October

Time: Meet at 4.30 p.m for a 5 p.m start

Where: From the new PAPYRUS offices in Cardiff at Hastings House (CF24 0BL), we are inviting the PAPYRUS family in Wales to gather for a walk along Queen Street, St Mary’s Street and a pause at Hope Street before returning to PAPYRUS offices where there will be light refreshments and a chance to discuss our future plans in Wales with the team based here. This is an exciting time for PAPYRUS’s work in Wales and we would be delighted if you could join us to mark World Mental Health Day.

Please bring your family and friends along with you! The more the merrier!

Please let us know by Thursday 3rd October if you intend to join us and any dietary requirements. Replies to Cymru@papyrus-UK.org

We look forward to welcoming you to our new offices and for a successful and inspiring HOPEWALK

If you would like to take part in this HOPEWALK please fill in the form below.

Walk in our HOPEWALK

If you would like to join our HOPEWALK please fill in this form with your name and email address. Feel free to bring your friends, family or colleagues along - just let us know how many of you will be joining us in the form below!

 

Ein Ffocws ar gyfer Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd eleni yw Atal Hunanladdiad a bydd PAPYRUS – Atal Hunanladdiad Pobl Ifanc yn nodi’r diwrnod hwn gyda HOPEWALK yng Nghaerdydd.

ar

Ddydd Iau 10fed Hydref

Cwrdd am 4.30 p.m. i ddechrau am 5pm o  swyddfa newydd PAPYRUS yng Nghaerdydd sef  Tŷ Hastings ( CF24 0BL), gwahoddwn deulu PAPYRUS yng Nghymru i ymgynnull am daith gerdded ar hyd Heol y Frenhines , Heol Eglwys Fair, yna oedi  yn Stryd Gobaith cyn dychwelyd i swyddfa PAPYRUS lle darperir lluniaeth ysgafn, a chyfle i drafod ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yng Nghymru gyda’r tîm a leolir yma. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i waith PAPYRUS yng Nghymru a byddem wrth ein boddau pe baech yn gallu ymuno â ni i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd .

Dewch â’ch ffrindiau a theulu gyda chi! Gorau po fwyaf!

Rhowch wybod i ni erbyn Dydd Iau 3 Hydref os ydych yn bwriadu ymuno â ni, ac os oes gennych unrhyw anghenion dietegol neu anghenion ychwanegol.

E-bostiwch Cymru@papyrus-UK.org.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n swyddfa newydd  ac at daith gerdded HOPEWALK lwyddiannus ac ysbrydoledig.

< View All Events

Cardiff

Hasting house cardiff

Event Date: 10/10/2019

Suggest Feedback

Suggest Feedback

At PAPYRUS we are always looking at ways to improve. Please fill out the form below to suggest your ideas and feedback.

Thinking of Suicide?